Disclaimer

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze te hebben aanvaardt.

Aansprakelijkheid
Marchal Sittard B.V. streeft naar een zo actueel mogelijk website. Ondanks deze inspanning staat Marchal Sittard B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie die op de website wordt geraadpleegd. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Marchal Sittard B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendomsrecht
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, alsmede het bedrijfslogo blijven eigendom van Marchal. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marchal Sittard B.V. Is het niet toegestaan tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, alsmede het bedrijfslogo, op deze website te kopiƫren en/of te verspreiden. Het intellectueel eigendom berust bij Marchal Sittard B.V.

Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen voorgelegd worden aan het bevoegde arrondissement in Nederland.

Onduidelijkheden
Mochten er onduidelijkheden zijn of vragen omtrent de disclaimer, dan kunt u gerust contact opnemen via een van de onderstaande contactgegevens:
E-mail: info@marchal.nl;
Telefoonnummer: 046-4519640.